Chính phủ Tự do khai thác $2,75 tỷ đô la cho xe buýt điện

Đảng Tự do liên bang đã dành ra hàng tỷ đô la được lên kế hoạch chi tiêu cho giao thông công cộng, giúp các thành phố làm xanh đội xe buýt của mình.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Catherine McKenna cho biết khoản tiền tài trợ sẽ giúp trang trải chi phí mua xe buýt điện, để thay thế những chiếc chạy bằng động cơ diesel.

Nguồn tài trợ của liên bang đã giúp các thành phố mua 300 xe buýt và chính phủ hy vọng khoản tài trợ này sẽ giúp họ bổ sung thêm 5.000 xe buýt không phát thải trong vòng 5 năm tới.

Nhưng bà cũng thừa nhận rằng có những chi phí bổ sung cần được giải quyết, bao gồm cả việc xây dựng các trạm sạc pin trên các tuyến đường vận chuyển và tại các kho bãi hiện có.

Đảng Tự do đang hy vọng các thành phố sau đó sẽ chuyển sang Ngân hàng Cơ sở hạ tầng Canada để tài trợ chi phí cho phần việc còn lại.

Đảng Tự do đã hứa hẹn hàng tỷ đô la tài trợ vĩnh viễn trong quá trình phục hồi sau đại dịch, bao gồm $3 tỷ hàng năm trong quỹ phương tiện công cộng bắt đầu sau 5 năm.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English