Chính phủ mở rộng chương trình giảm giá xe điện bao gồm xe tải, xe van, xe SUV

Chính phủ liên bang đang mở rộng chương trình giảm giá xe điện để bao gồm các loại xe lớn hơn như xe tải, xe SUV và xe van mà trước đây không đủ tiêu chuẩn.

Chương trình này được khởi động vào năm 2019, cung cấp khoản giảm giá 5.000 đô la cho xe chạy điện hoàn toàn và 2.500 đô la cho xe hybrid (chạy điện nhưng không hoàn toàn), nhưng có giới hạn giá xe là 55.000 đô la.

Bắt đầu từ tuần tới, giới hạn giá sẽ được nâng lên 65.000 đô la cho ô tô và một danh mục mới sẽ cung cấp khoản giảm giá cho các loại xe lớn hơn lên đến 70.000 đô la.

Việc mở rộng chương trình đã được công bố trong ngân sách vào đầu tháng này nhưng Bộ trưởng Giao thông vận tải Omar Alghabra đã công bố các chi tiết mới vào thứ Sáu.

Ngoài việc mở rộng giới hạn giá, khoản giảm giá 5.000 đô hiện cũng sẽ được áp dụng cho các loại xe hybrid có phạm vi chạy điện từ 50 km trở lên.

Ngân sách đã phân bổ 1,7 tỷ đô la để tiếp tục chương trình đến năm 2025 và mở rộng phạm vi của nó.

Chính phủ đang đặt mục tiêu đảm bảo 100% doanh số bán xe mới không phát thải vào năm 2035.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan