Chính phủ liên bang không có kế hoạch xóa nợ do nhầm lẫn về CERB

Bộ trưởng Bộ Việc làm Carla Qualtrough hôm nay cho biết bà cảm thấy “tiếc” cho những người Canada đã nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada khi nghĩ rằng họ đã đáp ứng yêu cầu thu nhập tối thiểu, chỉ để biết rằng giờ đây họ có thể phải trả lại hàng nghìn đô la.

Nhưng trong khi bộ trưởng nói với CBC News rằng “không có gì là không thể”, chính phủ sẽ không bỏ qua cho những người nộp đơn nhầm lẫn.

Trong những tuần gần đây, khoảng 441.000 người Canada đã nhận được “thư giáo dục” từ Cơ quan Doanh thu thuế Canada CRA yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác định xem họ có đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện thu nhập cho các khoản thanh toán CERB mà họ nhận được hay không.

Nhiều người đối mặt với việc phải trả tiền lại đã tranh luận rằng chính phủ đã không rõ ràng về cách họ định nghĩa “thu nhập”.

Hồ sơ nộp đơn CERB yêu cầu người Canada chứng thực rằng họ đã kiếm được “tối thiểu 5.000 đô la (trước thuế) trong 12 tháng qua hoặc trong năm 2019…”

Một số người Canada tự kinh doanh cho biết họ tin rằng điều đó có nghĩa là tất cả thu nhập, vì không có đề cập đến chi phí. CRA khẳng định thu nhập tư doanh luôn đề cập đến “thu nhập ròng, trước thuế”, hoặc tổng thu nhập trừ đi chi phí.

Qualtrough cho biết chính phủ đã cập nhật một số thông tin khi có câu hỏi gởi vào, nhưng không có thay đổi nào trong chính sách của chính phủ. Bà chỉ ra rằng các phúc lợi như tín dụng GST hoặc Phúc lợi Trẻ em Canada cũng dựa trên cùng một định nghĩa về thu nhập.

Bà đã gợi ý rằng chính phủ có thể tìm cách để giảm bớt khó khăn về tài chính khi thu lại phúc lợi này.

Trong khi thư của CRA khuyên những người nợ tiền phải trả lại trước ngày 31 tháng 12, cơ quan này cho biết đó là vì mục đích khai thuế và không có nghĩa là thời hạn trả nợ.

Việc chậm trả nợ có thể làm tăng thu nhập của người đóng thuế vào năm 2020 và ảnh hưởng đến quyền được hưởng các khoản tín dụng và phúc lợi.

CRA đã không thu hồi các khoản nợ mới kể từ khi đại dịch bắt đầu. Cơ quan này cho biết họ sẽ tiếp tục các hoạt động thu gom “khi họ có trách nhiệm làm như vậy.”

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English