Chính phủ Ford kháng cáo lên tòa án cao nhất của Canada để giữ bí mật các bức thư ủy nhiệm của thủ hiến

Chính phủ Ontario đã yêu cầu tòa án cao nhất của Canada tham gia vào cuộc chiến kéo dài gần 4 năm của tỉnh nhằm giữ bí mật về các bức thư ủy nhiệm của Thủ hiến Doug Ford gửi cho các bộ trưởng trong nội các của ông.

Theo truyền thống, Thư ủy nhiệm đưa ra các lệnh tuần hành của một thủ hiến cho từng bộ trưởng của mình sau khi nhậm chức – và đã được các chính phủ trên khắp đất nước phát hành thường xuyên.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Ford đã đấu tranh để giữ bí mật cho các lá thư ủy nhiệm của ông kể từ ngay sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2018.

Mặc dù đã bị cựu ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Ontario đề nghị tiết lộ hồ sơ và đã bị bác đơn kháng cáo quyết định đó ở mọi cấp tòa án, tỉnh đã quyết định sử dụng lựa chọn cuối cùng để ngăn chặn việc tiết lộ: Tòa án Tối cao Canada.

Các luật sư của Crown và Bộ Tổng chưởng lý đã đệ đơn lên tòa án cấp cao hơn hôm thứ Hai để kháng cáo quyết định của Tòa phúc thẩm Ontario bác bỏ vụ kiện của chính phủ Ford.

Tòa án cao nhất của đất nước có thể từ chối xét xử vụ việc. Nếu điều đó xảy ra, thì chính phủ sẽ phải phát hành các thư ủy nhiệm.

Nhưng nếu Tòa án Tối cao đồng ý nghe đơn kháng cáo, thì hầu như không có cơ hội để các bức thư ủy nhiệm được công khai trước cuộc bầu cử Ontario vào tháng Sáu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan