Chính phủ Alberta sẽ chi trả cho Sublocade, loại thuốc mới chống nghiện opioid – chất dạng thuốc phiện

Chính phủ Alberta đang hy vọng có thể ngăn chặn sự gia tăng các phản ứng và tử vong liên quan đến opioid bằng một loại thuốc tiêm mới có tên Sublocade.

Tỉnh sẽ đài thọ tất cả các chi phí điều trị, Sublocade sẽ nằm trong cơ thể một người nào đó trong 30 ngày, chống lại sự thôi thúc sử dụng thuốc trái phép. 

Chương trình này cung cấp dịch vụ điều trị trong ngày ở bất kỳ đâu trong tỉnh mà không cần danh sách chờ để tiếp cận các loại thuốc đã được chứng nhận, bao gồm cả thuốc tiêm Sublocade mới được phê duyệt. Loại thuốc này có thể được cung cấp tại các phòng khám hoặc nhà thuốc.

Thông báo này được đưa ra khi Dịch vụ Y tế Alberta (AHS) cho biết họ đã chứng kiến ​​số lượng cuộc gọi liên quan đến opioid cao hơn mức trung bình ở hai thành phố lớn nhất của tỉnh trong những tuần gần đây.

Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, dịch vụ y tế khẩn cấp (Emergency medical service/EMS) đã trả lời 85 cuộc gọi trợ giúp liên quan đến opioid ở Calgary. Trong tháng trước, nhân viên y tế đã trả lời từ 44 đến 58 cuộc gọi mỗi tuần. Người phát ngôn của EMS cho biết những cuộc gọi này đang gây quá tải cho hệ thống.

Ở Edmonton, những con số đó cao hơn nhiều.

Có 140 cuộc gọi liên quan đến opioid cho EMS ở thủ phủ của tỉnh từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Trong tháng trước, các nhân viên y tế ở Edmonton đã trả lời từ 57 đến 112 cuộc gọi liên quan đến opioid mỗi tuần.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan