Châu Âu theo đuổi phản ứng thanh toán khi mối đe dọa cung cấp khí đốt của Nga giảm bớt

Các chính phủ và công ty châu Âu đã làm việc vào thứ Sáu về một cách tiếp cận chung đối với yêu cầu của Nga rằng họ phải trả cho khí đốt của mình bằng đồng rúp khi Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ không tắt vòi cấp khí đốt đến châu Âu ngay lập tức. Vì các khoản thanh toán cho việc giao hàng sau ngày 1 tháng 4 sẽ đến hạn vào nửa cuối tháng này và tháng 5. Thông điệp đó và những dấu hiệu cho thấy châu Âu sẽ áp dụng một cách tiếp cận thực dụng đã làm giảm bớt thị trường. Giá xăng đã giảm.

Chỉ còn vài tuần trước khi các hóa đơn đến hạn thanh toán, các chính phủ ở châu Âu, nơi phụ thuộc hơn 1/3 lượng khí đốt của Nga, đang nói chuyện với các công ty năng lượng của họ về cách thanh toán.

Giá khí đốt châu Âu đã tăng do sự không chắc chắn về kế hoạch của Putin, với mức tăng từ 7% -1 0% kể từ khi ông ra lệnh, gần với mức cao nhất trước đó.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan