Truyền thống

Tục Ngữ – Của Ít Lòng Nhiều

Dịch nghĩa: Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả trái tim người tặngTục ngữ Tiếng Anh tương đương: It’s the thought that counts. Kỳ nghỉ lễ là...

Tục Ngữ – Chia Ngọt Sẻ Bùi

Dịch nghĩa: cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.Tục ngữ tiếng Anh tương tự: For better or worse Với ngày lễ Tạ Ơn của nước Mỹ...

Tục Ngữ: Người Đẹp Vì Lụa, Lúa Tốt Vì Phân.

Dịch nghĩa: Một người trở nên đẹp hơn vì mảnh vải lụa họ mặc, một đồng lúa trở nên xanh tốt hơn vì phân bón.Câu tiếng Anh tương tự: Fine feathers make...

Tục Ngữ – Có Chí Làm Quan, Có Gan Làm Giàu

Ý nghĩa: nếu bạn có ý chí vươn lên bạn sẽ trở thành một quan chức chính phủ, nếu bạn có gan đối mặt với khó khăn trở ngại bạn sẽ trở...

Tục Ngữ – Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn

Mỗi khi bạn mạo hiểm để thử một điều mới, dù thành công hay thất bại, bạn cũng đều gặt hái được cho bản thân mình những kinh nghiệm nhất định. Du...

Tục Ngữ – Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim.

Dù bạn sinh trưởng ở Việt Nam hay Canada, có lẽ bạn đều nhớ cha mẹ mình đã nói câu tục ngữ này đâu đó khi bạn lớn lên....

Cha nào, con nấy

Chúng tôi chọn câu thành ngữ này trong tháng 6 vì tháng này có Ngày của Cha. Ý nghĩa của câu thành ngữ rất rõ. Thường là một số nét tính cách...

Proverb – After The Storm Comes A Calm.

Như mặt trời sẽ mọc sau cơn mưa, ngày luôn được tiếp nối bởi màn đêm, câu tục ngữ nói rằng trong thiên nhiên không có gì là vĩnh viễn, mà luôn...

Enjoying our content?

Subscribe and receive a weekly newsletter packed with awesome stories to inspire you!

This content is also available in: English