Canada tìm cách để thu hồi và sử dụng tiền thu được từ các tài sản bị trừng phạt

Chính phủ liên bang đang tìm cách tự trao cho mình quyền hạn mới để thu giữ và bán bớt tài sản đã bị trừng phạt từ các thực thể nước ngoài, đồng thời sử dụng số tiền thu được để giúp tái thiết các quốc gia bị ảnh hưởng và bồi thường cho các nạn nhân. 

Đó là một sự thay đổi chính sách mà Đảng Tự do muốn sử dụng một khi chính sách được thông qua để trừng phạt những người Nga vì ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine.

Theo các biện pháp được đề xuất, Đạo luật Special Economic Measures Act sẽ được cập nhật, cho phép chính phủ liên bang “thực hiện các biện pháp kinh tế” trong các tình huống vi phạm hòa bình và an ninh quốc tế, hoặc các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống đã được thực hiện ở nước ngoài hoặc các hành vi tham nhũng nghiêm trọng.

Thông qua những thay đổi đối với Đạo luật, Canada có thể được trao quyền ra lệnh tịch thu tài sản hiện hành và số tiền thu được sau đó có thể được quay vòng để giúp tái thiết một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bồi thường cho những nạn nhân của tình trạng lạm dụng nhân quyền hoặc tham nhũng, hoặc nói chung là giúp đỡ khôi phục hòa bình và an ninh.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan