Canada tiếp tục tăng số lượng lời mời trong đợt rút thăm Express Entry mới nhất

Cơ quan Người tị nạn, nhập cư và quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức lễ rút thăm Express Entry tất cả các chương trình lần thứ năm kể từ ngày 6 tháng 7.

IRCC đã ban hành 2.750 lời mời nộp đơn (ITA) và số điểm yêu cầu của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 516. Express Entry là một trong những con đường nhập cư chính của Canada dành cho những người mới nhập cư có tay nghề cao.

Không có chương trình nào được chỉ định cho đợt rút thăm này, có nghĩa là các ứng viên từ diện Canadian Experience Class (CEC) và Federal Skilled Worker Program (FSWP) đủ điều kiện để được mời.

IRCC đã tạm dừng tất cả các chương trình Express Entry trong hơn 18 tháng, bắt đầu từ tháng 12 năm 2020. Trong thời gian này, chỉ những ứng viên đủ điều kiện thường trú theo CEC hoặc Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) mới được mời nộp đơn. Tuy nhiên, các đợt rút thăm của CEC cũng bị tạm dừng vào tháng 9 năm 2021.

Lần rút thăm này đánh dấu mức tăng lớn nhất của số lời mời, tăng 500, kể từ khi việc rút thăm tất cả các chương trình được tiếp tục trở lại vào ngày 6 tháng 7. Cho đến thời điểm bốc thăm hôm nay, số lượng ứng viên nhận được ITA đã tăng lên đúng 250 ứng viên sau mỗi lần rút thăm. Ví dụ, đợt rút thăm đầu tiên vào tháng Bảy đã mời 1.500 ứng viên, lần thứ hai là 1.750, v.v. Điểm CRS tối thiểu cũng đã giảm dần, giảm từ ​​tám đến chín điểm cho mỗi lần rút. Điểm CRS tối thiểu ban đầu là 557.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan