Canada mời 829 ứng viên PNP sau thông báo tất cả chương trình Express Entry sẽ tiếp tục vào tháng 7

Canada đã mời 829 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 27 tháng 4.

Tất cả các ứng cử viên được mời trước đó đã nhận được đề cử từ Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) và có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 772. Điểm tối thiểu tương đối cao vì các ứng viên Express Entry tự động nhận được 600 điểm cộng vào điểm số của họ khi họ nhận được đề cử của tỉnh. Nếu không có đề cử, các ứng cử viên có điểm thấp nhất sẽ có 172 điểm cơ bản.

Trong vòng mời trước đó, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời 787 ứng viên PNP với số điểm thấp nhất là 782.

Bộ trưởng Bộ Di trú của Canada Sean Fraser đã thông báo vào tuần trước rằng những lời mời Express Entry cho các ứng viên Federal Skilled Worker Program (FSWP) và Canadian Experience Class (CEC) sẽ tiếp tục vào đầu tháng Bảy. Ngoài ra, phần lớn các đơn đăng ký Express Entry mới một lần nữa sẽ được xử lý trong tiêu chuẩn dịch vụ sáu tháng.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan