Canada gia hạn 3 hỗ trợ COVID-19 cho các doanh nghiệp đến tháng 6

Chính phủ liên bang Canada đã thông báo họ sẽ gia hạn nhiều phúc lợi khẩn cấp COVID-19 quan trọng nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Trợ cấp tiền lương khẩn cấp Canada (CEWS) và Trợ cấp tiền thuê chỗ (CERS) khẩn cấp Canada, cũng như các chương trình Hỗ trợ Lockdown, sẽ duy trì mức hiện tại cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2021.

Việc gia hạn có nghĩa là tỷ lệ trợ cấp tiền lương tối đa cho người lao động vẫn đang trong biên chế sẽ vẫn ở mức 75%. Đối với chương trình trợ cấp tiền thuê chỗ, tỷ lệ sẽ vẫn ở mức 65%. Chương trình Hỗ trợ Lockdown sẽ vẫn ở mức 15%.

Điều này sẽ cung cấp cho “các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hỗ trợ tiền thuê lên tới 90%”, Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Chrystia Freeland nói thêm.

Bà cho biết bộ ba chương trình đang được gia hạn vì nền kinh tế vẫn đang gặp khó khăn ngay cả khi có những dấu hiệu đáng khích lệ về sự phục hồi sắp tới.

Ottawa đã chi hơn $66 tỷ trợ cấp tiền lương và $1,6 tỷ trợ cấp tiền thuê chỗ, theo dữ liệu chính thức.

Freeland cho biết chi phí kéo dài các chương trình này đã được đưa ra trong các ước tính được công bố vào tháng 11.

Freeland cho biết, việc kéo dài chương trình thuê chỗ đến tháng 6 sẽ tiêu tốn thêm $2,1 tỷ đô la. Đối với chương trình trợ cấp tiền lương, chi phí bổ sung sẽ vào khoảng $13,9 tỷ đô la.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English