Canada ghi nhận nhiều ca COVID-19 trong 40 ngày vì sự bùng phát Omicron hơn cả năm 2020

Canada đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 hơn trong 40 ngày đầu tiên của làn sóng Omicron so với toàn bộ năm đầu tiên của đại dịch. Đã có 777.609 ca bệnh mới được xác nhận kể từ trường hợp đầu tiên của Omicron ở Canada vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Ngược lại, phải mất hơn 370 ngày để vượt qua số trường hợp tương tự sau khi bệnh nhân trong nước đầu tiên được ghi nhận vào tháng Giêng Ngày 25 năm 2020.

Số ca bệnh hiện nay nhiều hơn gấp bốn lần so với thời kỳ cao điểm của đợt thứ hai và thứ ba vào mùa đông xuân năm ngoái.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan