Canada cung cấp nhiều tiền hơn cho COVAX để hỗ trợ cung cấp vắc xin

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada đang tài trợ thêm 220 triệu đô cho liên minh COVAX. COVAX là liên minh chia sẻ vắc xin toàn cầu, hoạt động để giúp mọi người trên thế giới đều có cơ hội được nhận vaccine. 

Các khoản tiền này sẽ nâng tổng số tiền tài trợ của Canada cho COVAX lên khoảng 700 triệu đô la cho quá trình mua, vận chuyển và phân phối vắc xin COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn.

COVAX cũng đã huy động được 1,7 tỷ đô la Mỹ khác từ các quốc gia như Canada tại sự kiện này.

Khoản tiền này nhằm giúp Canada thực hiện tốt cam kết tài trợ ít nhất 200 triệu liều thuốc vào cuối năm nay.

Khoản đóng góp mới nhất này sẽ nhằm mục đích giúp các nước chuẩn bị nhận và phân phối các loại vắc xin được cung cấp.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan