Canada công bố các biện pháp cải thiện thời gian xử lý nhập cư

Canada muốn sử dụng ngân sách 85 triệu đô la để trở lại tiêu chuẩn xử lý bình thường cho các chương trình nhập cư khác nhau vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Nhập cư Sean Fraser đã đưa ra các kế hoạch của Canada để đưa hệ thống nhập cư đi đúng hướng.

Trong Ngân sách năm 2021, Canada đã phân bổ 85 triệu đô la để giảm thời gian xử lý trên tất cả các dịch vụ của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Thủ tướng Justin Trudeau cũng kêu gọi ông Fraser giảm thời gian xử lý trong thư ủy nhiệm của bộ trưởng. Bộ trưởng Fraser cho biết ngân sách sẽ cho phép Canada quay trở lại thời gian xử lý tiêu chuẩn đối với giấy phép du học, giấy phép lao động và gia hạn thẻ thường trú nhân vào cuối năm nay. Canada cũng đang nỗ lực để giảm thời gian xử lý đối với thị thực du khách và bằng chứng về quốc tịch.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã đưa ra quyết định về hơn 500.000 đơn đăng ký thường trú nhân vào năm 2021. Ông Fraser thông báo rằng Canada đang có kế hoạch đưa ra 147.000 quyết định cuối cùng về thường trú nhân trong quý đầu tiên của năm 2022 — tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Canada cũng sẽ giới thiệu một ứng dụng theo dõi đơn xin thường trú mới vào tháng 2 năm 2022 cho vợ / chồng và những người phụ thuộc, để cho phép người nộp đơn xem thông tin và tình trạng đơn đăng ký của họ trực tuyến.

Trong những tuần gần đây, các tài liệu nội bộ của IRCC đã tiết lộ thời gian xử lý dự kiến ​​thực tế của bộ cho các chương trình nhập cư kinh tế lâu hơn nhiều so với những gì bộ này cho biết trên trang web của chính phủ. Bộ trưởng Fraser cho biết Canada sẽ cập nhật công cụ thời gian xử lý trực tuyến trong những tháng tới để cung cấp cho khách hàng IRCC những ước tính chính xác hơn về thời gian xử lý đơn đăng ký.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan