Canada chính thức tăng lệ phí thường trú nhân: Đây là những điều cần biết

Sẽ đắt hơn một chút nếu các bạn muốn trở thành thường trú nhân của Canada vào tháng Năm.

Vào ngày 5 tháng 4, Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã cập nhật trên trang web của họ rằng Canada sẽ tăng lệ phí cho tất cả các đơn xin thường trú (PR), bao gồm các hạng kinh tế, người có giấy phép, các diện nhập cư gia đình và nhân đạo.

Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay, 30 tháng 4, có nghĩa là những người hy vọng chuyển đến quốc gia này sau ngày đó sẽ phải trả khoản phí đã tăng.

Đối với các quý vị không biết PR là gì và ai có thể nộp đơn,

Thường trú nhân (PR) là người không phải là công dân Canada nhưng có quyền sinh sống và làm việc tại quốc gia này mà không có thời hạn lưu trú.

Một người như vậy có hầu hết các quyền giống như một công dân Canada, họ nhận được nhiều lợi ích xã hội giống nhau, bao gồm việc trở thành thành viên đóng góp của Kế hoạch Hưu trí Canada (Canada Pension Plan) và nhận được bảo hiểm bởi hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, những gì họ không được hưởng là quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Canada. Họ cũng không thể ứng cử vào các chức vụ dân cử ở bất kỳ cấp chính quyền nào. Họ cũng không thể làm các công việc trong lĩnh vực công hoặc tư nhân đòi hỏi phải được kiểm tra an ninh cấp cao, đối với các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Họ cũng không đủ điều kiện tham gia Lực lượng Vũ trang Canada hoặc cảnh sát.

Để trở thành thường trú nhân của Canada, một người cần đăng ký IRCC theo một trong số các chương trình dành cho công dân nước ngoài. Các chương trình bao gồm Express Entry, Chương trình Đề cử cấp tỉnh (Provincial Nominee Program) và Công nhân lành nghề Quebec, Diện Nhập cư Đại Tây Dương(Atlantic Immigration Class), Nhập cư kinh tế (Economic Pilots), Chương trình Người chăm sóc trực tiếp và các chương trình thử nghiệm cho Người chăm sóc (Live-in Caregiver Program and Caregivers Pilots), định cư diện Doanh nghiệp (Liên bang và Quebec), Đoàn tụ gia đình, Người được bảo vệ (Protected Persons), Nhân đạo và Từ bi (Humanitarian and Compassionate), trong số những chương trình khác.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan