Calgary kiếm thêm 47 triệu đô la từ phí truy cập trong hóa đơn điện và khí đốt

Năm ngoái, hóa đơn tiện ích tăng đột biến dẫn đến khoản thu 47 triệu đô la cho Thành phố Calgary và một số thành viên của hội đồng đang tìm cách để dùng tiền phục vụ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất do chi phí năng lượng tăng cao.

Số tiền tăng thêm nằm ngoài những gì thành phố thường nhận được từ cổ tức Enmax. Đó là từ khoản thuế 11% được thêm vào mỗi hóa đơn điện và khí đốt tự nhiên.

Khoản thuế đó đã mang lại 241 triệu đô la vào năm 2021, tăng từ 194 triệu đô la vào năm 2020.

Nhiều cư dân Calgary đang phải vật lộn để trả các hóa đơn điện và khí đốt tăng lên. Enmax sẽ không cho biết có bao nhiêu người đã bị cắt điện hoặc bị hạn chế, nhưng Hiệp hội Trellis báo cáo rằng quỹ khẩn cấp hàng năm để ngăn chặn các gia đình mất nhà trong cuộc khủng hoảng đang cạn kiệt.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan