Các trường hợp cúm gia cầm được xác định giữa các đàn gia cầm tại một số trang trại ở Quebec và Saskatchewan

Cúm gia cầm đã được phát hiện tại ít nhất bốn địa điểm ở Quebec trong cùng một tuần bởi Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA).

Tất cả bốn địa điểm nơi phát hiện ra chủng cúm gia cầm H5N1 đều ở vùng Estrie của tỉnh. Chủng đặc biệt đó có thể gây bệnh nghiêm trọng và chết ở chim.

Mặc dù bệnh có thể lây sang người trong những trường hợp hiếm hoi, nhưng cơ quan thanh tra cho biết cúm gia cầm không phải là mối quan tâm đáng kể về sức khỏe cộng đồng đối với những người khỏe mạnh không thường xuyên tiếp xúc với những con gia cầm bị nhiễm bệnh.

Ngoài ra, hai trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) đã được xác nhận trên các đàn gia cầm Saskatchewan.

Theo CFIA, chủng HPAI gần đây đã được xác nhận trên một đàn gia cầm ở vườn nhà và một đàn gia cầm thương mại.

Mỗi cơ sở bị nhiễm bệnh đều đã được kiểm dịch. CFIA cho biết họ đã bắt đầu một cuộc điều tra và sẽ thiết lập các biện pháp kiểm soát di chuyển trên các trang trại khác trong các khu vực đó.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan