Các trường đại học ở Alberta bắt buộc sinh viên, nhân viên và khách vào trường tiêm chủng

Chín trong số các cơ sở giáo dục sau trung học lớn nhất của Alberta đã cùng công bố kế hoạch loại bỏ các phương án xét nghiệm nhanh và thay vào đó yêu cầu bằng chứng về việc chủng ngừa COVID-19 để đi vào khuôn viên trường.

Các trường học ở Calgary, Edmonton, Lethbridge và Medicine Hat sẽ sớm yêu cầu học sinh, nhân viên, giảng viên và du khách phải được tiêm chủng đầy đủ và cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm chủng của mình.

Các cơ sở giáo dục sau trung học bắt buộc tiêm chủng bao gồm:

Ở Calgary: University of Calgary; Southern Alberta Institute of Technology; Mount Royal University

Ở Edmonton: University of Alberta; MacEwan University; Northern Alberta Institute of Technology; Norquest College

Ở Lethbridge: University of Lethbridge

Medicine Hat: University of Medicine Hat

Những trường học này trước đây đã chấp nhận xét nghiệm nhanh như một phương pháp thay thế cho tiêm chủng nhưng lựa chọn đó sẽ bị loại bỏ khi yêu cầu tiêm chủng mới được áp dụng.

Các trường hợp ngoại lệ sẽ được đưa ra cho “các thành viên trong khuôn viên trường không thể được tiêm chủng dựa trên các cơ sở y tế hoặc được bảo vệ khác được nêu trong Đạo luật Nhân quyền của Alberta.” Theo các trường học, những người được miễn trừ sẽ cần phải tự khai báo với trường của họ và các yêu cầu sẽ được “đáp ứng một cách hợp lý.”

Ngày thực hiện sẽ khác nhau ở mỗi trường.

Đại học Calgary đã thông báo sinh viên, nhân viên và giảng viên sẽ cần phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các quy tắc tiêm chủng sẽ được áp dụng cho tất cả khách đến thăm khuôn viên trường kể từ ngày 1 tháng 10.

Cả Đại học Alberta và Đại học Lethbridge đều có kế hoạch giới thiệu các biện pháp mới kể từ ngày 1 tháng 11

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English