Các tài khoản có thể giúp bạn tiết kiệm tiền trả trước khi mua nhà (down payment)

TFSA, RRSP,  Và bây giờ là FHSA. Các chuyên gia cho biết mỗi loại tài khoản này đều có lợi thế và giới hạn riêng. 

Tài khoản tiết kiệm miễn thuế cho căn nhà đầu tiên (FHSA), được chính phủ liên bang công bố trong ngân sách của mình vào đầu tháng này, cung cấp một cách mới cho các chủ sở hữu để trả tiền cọc cho bất động sản đầu tiên của họ.

Dự tính ra mắt vào năm sau, FHSA được sinh ra để kết hợp những lợi thế của tài khoản tiết kiệm miễn thuế (TFSA) hiện có và kế hoạch tiết kiệm hưu trí đã đăng ký (RRSP).

Các khoản đóng góp cho FHSA sẽ được khấu trừ thuế, giống như với RRSP. Việc rút tiền để mua nhà từ FHSA, bao gồm cả tiền lãi vốn,  sẽ không bị đánh thuế,  tương tự như tài khoản tiết kiệm được miễn thuế TFSA.

“Tài khoản này giống như sự kết hợp của 2 loại trước đó, chỉ có điều là nó còn được nâng cấp lên.” theo Tim Cestnick, một chuyên gia về thuế và tài chính cá nhân.

Những người mua nhà lần đầu có thể tích lũy tới 8.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm đó hàng năm với giới hạn trọn đời là 40.000 đô la. 

Ngược lại, chương trình của RRSP dành cho người mua nhà cho phép những người mua nhà lần đầu rút không quá 35.000 đô la để trả trước tiền cọc và khoản rút tiền phải được “hoàn trả” trong vòng 15 năm.

“Bạn thực sự không có gì để mất khi lập một trong những tài khoản tiết kiệm mua nhà đầu tiên này. Hoặc bạn sẽ mua một ngôi nhà và sẽ nhận được lợi ích từ việc rút tiền miễn thuế và khoản khấu trừ bạn nhận được khi cho tiền vào, cùng sự tăng trưởng trong những năm qua. Khả năng còn lại là  bạn sẽ không sử dụng nó và bạn sẽ chuyển nó sang RRSP miễn thuế của mình, ” anh Cestnick nói.

Khoản trợ cấp cuối cùng đó cũng thuộc trường hợp thứ 2, vì chủ sở hữu RRSP có thể chuyển tiền mặt cho FHSA mà không bị đánh thuế khi rút tiền.

Mặc dù 40.000 đô la là mức đóng góp tối đa cho FHSA, khoản đầu tư đó có thể sẽ được tăng giá trị. Tài khoản có thể lưu trữ mọi thứ, từ cổ phiếu và trái phiếu đến tiền mặt và các quỹ trao đổi.

Tuy nhiên, ngay cả khi 40 ngàn đô đó tăng gấp đôi về giá trị, khoản tiền đó vẫn có thể không đủ để cạnh tranh trong các thị trường nhà đất như Vancouver hay Toronto. Ngoài ra, do những người đóng góp chỉ có thể thêm 8.000 đô la hàng năm, một tài khoản FHSA về cơ bản sẽ không khiến bạn giàu lên đáng kể trong thời gian ngắn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan