Các số liệu thuế và những thay đổi bạn cần biết cho năm 2022

Mỗi năm, hầu hết (nhưng không phải tất cả) số tiền thuế thu nhập và phúc lợi được tính theo lạm phát. Cơ quan Doanh thu Canada (Canada Revenue Agency) vào tháng 11 năm 2021 đã công bố tỷ lệ lạm phát và là 2,4%. 

Việc tăng lên của ngưỡng khung thuế và các số tiền khác nhau liên quan đến các khoản tín dụng không hoàn lại có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các khoản tăng lên đối với một số lợi ích nhất định, chẳng hạn như tín dụng GST / HST và Canada Child Benefit chỉ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2022. Điều này trùng với thời điểm bắt đầu của các khoản thanh toán phúc lợi này, thứ mà sẽ được kiểm tra thu nhập và dựa trên thu nhập ròng của năm trước của bạn, sẽ được báo cáo trên tờ khai thuế năm 2021 của bạn đến hạn vào mùa xuân này.

Khung thuế cho năm 2022

Tất cả 5 khung thuế thu nhập liên bang cho năm 2022 đã được tính theo lạm phát bằng cách sử dụng tỷ lệ 2,4%. Các khung liên bang năm 2022 là: thu nhập từ 0 đến 50,197 đô la  (15 phần trăm); từ hơn $ 50,197 đến $ 100,392 (20,5 phần trăm); trên $ 100.392 đến $ 155.625 (26%); trên $ 155,625 đến $ 221,708 (29%); và bất kể mức nào ở trên đó đều bị đánh thuế 33%. Mỗi tỉnh cũng có một bộ khung thuế tỉnh của mình, hầu hết các khung thuế này cũng đã được tính theo lạm phát, nhưng sử dụng các chỉ số của tỉnh tương ứng.

Số tiền cá nhân cơ bản (BPA)

Đây là số thu nhập mà một cá nhân có thể kiếm được mà không phải trả bất kỳ khoản thuế liên bang nào. Bạn có thể nhớ lại chính phủ vào tháng 12 năm 2019 đã thông báo tăng BPA hàng năm cho đến khi nó đạt mức 15.000 đô la vào năm 2023, sau đó nó sẽ được thiết lập theo lạm phát.

Đối với năm 2022, BPA tăng đã được pháp luật quy định ở mức 14.398 đô la, có nghĩa là một cá nhân có thể kiếm được tới số tiền này vào năm 2022 trước khi phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào. Giá trị của khoản tín dụng liên bang này dành cho người đóng thuế kiếm được nhiều hơn số tiền này được tính bằng cách áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân liên bang thấp nhất (15%) cho BPA, làm cho nó trị giá 2.160 đô la. (Bởi vì tín dụng “không được hoàn lại”, nó chỉ có giá trị là số tiền tối đa nếu bạn đã phải trả nhiều thuế như vậy trong năm.)

Nhưng những người có thu nhập cao hơn có thể không nhận được mức BPA đầy đủ sau khi tăng vì có một bài kiểm tra thu nhập. Mức BPA được tăng sẽ giảm dần theo phương pháp đường thẳng đối với người nộp thuế có thu nhập ròng trên $ 155,625 (mức dưới cùng của khung thuế thứ tư cho năm 2022) cho đến khi nó được loại bỏ hoàn toàn khi thu nhập của người đóng thuế trên $ 221,708 (ngưỡng cho khung thuế cao nhất vào năm 2022). Những người nộp thuế trong khung cao nhất sẽ vẫn nhận được mức BPA “cũ”, được lập chỉ mục theo lạm phát, là 12.719 đô la cho năm 2022.

Đóng góp lương hưu của chính phủ

Tỷ lệ Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) cho năm 2022 là 5,7% (Tỷ lệ Kế hoạch Hưu trí Québec (QPP) là 6,15%) với mức đóng góp tối đa của nhân viên và người sử dụng lao động được đặt ở mức $ 3,499,80 ($ 3,766,10 cho QPP) vào năm 2022, dựa trên mức Thu nhập hưu trí tối đa hàng năm mới là $ 64,900 (với khoản miễn trừ cơ bản $ 3,500.) Người Canada lao động tự do phải đóng góp gấp đôi số tiền, do đó, mức đóng góp CPP tối đa của họ cho năm 2022 sẽ là $ 6,999,60 ($ 7,552,20 cho QPP), tăng so với số tiền năm 2021 là $ 6,332,90 ($ 6,855,80 cho QPP).

Việc tăng CPP là một phần của kế hoạch nhiều năm đã được các tỉnh và chính phủ liên bang phê duyệt cách đây 5 năm nhằm tăng đóng góp và lợi ích theo thời gian.

Phí bảo hiểm EI

Phí bảo hiểm việc làm cũng đang tăng lên, với tỷ lệ đóng góp cho nhân viên là 1,58% (1,2% ở Quebec) lên đến mức đóng góp tối đa là 952,74 đô la (723,60 đô la ở Quebec) vào thu nhập có thể bảo hiểm tối đa năm 2022  là 60.300 đô la.

Giới hạn TFSA

Giới hạn đóng góp vào tài khoản tiết kiệm miễn thuế (tax-free savings account contribution limit) (TFSA) năm 2022 sẽ vẫn ở mức 6.000 đô la trong năm thứ tư liên tiếp. Đó là bởi vì chính phủ vào năm 2015 đã thông báo rằng, bắt đầu từ năm 2016, giới hạn TFSA hàng năm sẽ được cố định ở mức 5.000 đô la, được tính theo lạm phát cho mỗi năm sau năm 2009, nhưng được làm tròn trong 500 đô la gần nhất. Nói cách khác, khi giới hạn đóng góp TFSA  tích lũy hàng năm đạt 6.250 đô la, nó sẽ tăng lên 6.500 đô la.

Đối với năm 2022, số tiền đóng góp được lập chỉ mục đó là $ 6.162,70, dựa trên hệ số lạm phát 2,4% ở trên. Nhưng giới hạn cho năm 2023 dự kiến ​​sẽ tăng lên 6.500 đô la, với điều kiện mức điều chỉnh chỉ mục năm 2023 ít nhất là 1,5%.

Giới hạn TFSA tích lũy hiện là $ 81,500 đối với người chưa bao giờ đóng góp vào TFSA và đã là cư dân của Canada và ít nhất 18 tuổi kể từ năm 2009.

Giới hạn đô la RRSP

Giới hạn đô la cho kế hoạch tiết kiệm hưu trí (RRSP) đã đăng ký cho năm 2022 là 29.210 đô la, tăng từ 27.830 đô la vào năm 2021. Tất nhiên, số tiền bạn có thể đóng góp cho RRSP của mình được giới hạn ở 18% thu nhập kiếm được năm 2021 của bạn, bao gồm cả việc làm tự do và thu nhập cho thuê, trừ đi bất kỳ khoản điều chỉnh lương hưu nào, lên đến giới hạn đô la hàng năm hiện tại.

OAS

Nếu bạn nhận được An sinh Tuổi già (Old Age Security) (OAS), ngưỡng hoàn trả của OAS được đặt ở mức 81.761 đô la cho năm 2022, có nghĩa là OAS của bạn sẽ giảm vào năm 2022 nếu thu nhập chịu thuế của bạn nhiều hơn số tiền này và được loại bỏ hoàn toàn với thu nhập chịu thuế trên 133.141 đô la.

Làm việc từ nhà

Cuối cùng, một lời nhắc nhở rằng những người trong chúng ta tiếp tục (d) làm việc tại nhà vào năm 2021 và 2022 một lần nữa sẽ có thể tận dụng phương pháp tỷ giá cố định tạm thời, được áp dụng cho năm tính thuế 2020, để tính các khoản khấu trừ chi phí văn phòng tại nhà.

Theo phương pháp tỷ giá cố định tạm thời, nhân viên có thể chỉ cần yêu cầu $ 2 cho mỗi ngày họ làm việc ở nhà do đại dịch. Vào tháng 12, chính phủ đã công bố trong tuyên bố kinh tế của mình rằng họ sẽ tăng mức yêu cầu bồi thường tối đa lên 500 đô la (từ 400 đô la) cho các năm tính thuế 2021 và 2022.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan