Các phòng cấp cứu và các khoa chăm sóc khẩn cấp của Alberta đã không có bác sĩ hơn 50 lần trong năm nay

Tiến sĩ Parker Vandermeer nói rằng ông chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức hơn lức này, khi những lời kêu gọi trợ giúp từ các phòng cấp cứu ở khu vực nông thôn tiếp tục tăng lên.

Cho đến nay trong năm, Dịch vụ Y tế Alberta (AHS) đã đăng ít nhất 52 bản tin cảnh báo công chúng rằng các phòng cấp cứu và trung tâm chăm sóc khẩn cấp ở Alberta đã đóng cửa hoặc chỉ dựa vào nhân viên y tá vì không có bác sĩ.

Người phát ngôn của AHS, James Wood nói rằng trong các cộng đồng nhỏ hơn, sự vắng mặt đột ngột của một bác sĩ do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác có thể dẫn đến việc đóng cửa phòng cấp cứu. 

Một số lần đóng cửa của năm nay kéo dài nhiều ngày và tất cả đều nằm ở các cộng đồng bên ngoài Calgary và Edmonton.

Ông Vandermeer, người làm việc theo ca ở khắp tỉnh, bao gồm Lethbridge và Spirit River, cho biết trong khi các cộng đồng nông thôn đã phải vật lộn với việc bố trí nhân viên trong quá khứ, những trường hợp đóng cửa thế này trước đây rất hiếm xảy ra.

Trong vòng sáu tháng qua, tiến sĩ Vandermeer cho biết ông nhận thấy các yêu cầu mà mình nhận được đã thay đổi, từ yêu cầu làm việc một hoặc hai ngày thành hơn 20 ngày.

Và khi cộng đồng không thể tìm được ai đó để lấp vào những khoảng trống đó, họ thường sẽ phải chịu đựng cho tới khi những dịch vụ đó được mở lại. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan