Các nhà lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, IMF, WTO kêu gọi hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề an ninh lương thực 

Các nhà lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới và Ngân hàng Thế giới hôm thứ Sáu đã kêu gọi hành động nhanh cho một kế hoạch hành động mới về an ninh lương thực do các tổ chức tài chính quốc tế chuẩn bị.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại một sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới: “Thực sự phải hành động cấp bách để tránh mọi người chết một cách không cần thiết.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết một bước quan trọng sẽ là minh bạch hơn về kho dự trữ lương thực của các quốc gia để giúp thị trường hoạt động tốt hơn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan