Các nhà kinh tế cho biết nên đón lãi suất thế chấp tăng vào năm 2022

Theo các chuyên gia, những người Canada muốn mua nhà có thể thấy lãi suất thế chấp sớm tăng lên.

Dự báo gần đây của Ngân hàng Canada là một dấu hiệu tốt về lý do của dự đoán này, Don Drummond, nhà kinh tế tại Đại học Queen cho biết. Ngân hàng Trung ương Canada đã công bố hôm thứ Tư: trong khi lãi suất chính sách hiện tại của họ vẫn ổn định ở mức 0,25%, nó có thể sẽ tăng lên sớm nhất là vào quý 2 năm sau. Theo ông Drummond, lãi suất thế chấp chắc chắn phải tuân theo, đặc biệt là lãi suất thay đổi.

Ông dự đoán lãi suất ngắn hạn của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng khoảng 0,75 % vào cuối năm 2022. Cuối cùng, ông dự đoán lãi suất này sẽ nằm trong khoảng từ 1,75 đến 3% vào cuối năm 2023. Theo ông, đó là mức “bình thường” hơn. Ông dự đoán lãi suất thế chấp thay đổi cũng sẽ tăng cùng hướng. 

Các khoản thế chấp theo lãi suất cố định không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Ngân hàng Trung ương Canada. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy lãi suất thế chấp cố định cũng bắt đầu tăng lên. Đó là vì ác khoản thế chấp lãi suất cố định có liên quan đến lợi suất trái phiếu, tức là lãi suất dài hạn. Thị trường trái phiếu sẽ dự đoán các động thái trong tương lai của các ngân hàng trung ương.

Mặc dù những mức tăng này có thể làm một số người mua nhà lo lắng, nhưng ông Drummond nói rằng chúng là cần thiết.

“Chúng ta nên muốn [lãi suất] tăng lên. Tình trạng hiện tại gây ra rất sự mất cân bằng, nó đang đặt toàn bộ thế giới vào khoản nợ khổng lồ. Chúng ta sẽ lảnh hậu quả nếu chúng ta không chấm dứt điều đó.

Robert Hogue, nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Hoàng gia Canada, khuyên những ai muốn mua nhà nên nói chuyện với chuyên gia. 

Khi quyết định chọn lãi suất cố định hay thay đổi, ông Drummond nói rằng trong lịch sử, những người chọn lãi suất thay đổi phải trả ít lãi hơn trong suốt thời hạn của họ. Nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của từng người. Cuối cùng, ông nói rằng chúng ta nên chuẩn bị cho lãi suất cao hơn. 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan