Các Nạn Nhân của Bạo Lực Gia Đình sẽ được Cấp Phép Cư Trú Tạm Thời

Những nạn nhân của bạo lực gia đình đang cứ trú tại Canada và trong tình trạng hêt phép cư trú nay sẽ được cấp phép cư trú tạm thời miễn phí.

Ngày 26 tháng 7, Bộ Di trú Canada đã thông báo những người đang sống trong bạo lực gia đình nay sẽ có thể xin phép cư trú tạm thời (TRP) cho bản thân cùng với con cái mà không cần trả phí. Những TRP này có thời hạn tối thiểu là 6 tháng.

Theo Ahmed Hussen, Bộ Trưởng Bộ Di trú Canada, quy định mới này nhằm bảo vệ những người nước ngoài bị tổn thương hoặc bị ảnh hưởng bởi nạn bạo lực gia đình, bằng cách duy trì tình trạng của họ ở Canada.

TRP này chỉ cấp cho những người đang hiện diện tại Canada. Các hình thức của nạn bạo lực gia đình bao gồm cả về thể xác, tinh thần, tài chính và lạm dụng tình dục. Ngoài ra, những trường hợp như người bảo lãnh không thể cung cấp thực phẩm, quần áo, nơi ở, hoặc chăm sóc y tế, cũng đủ điều kiện theo quy định mới này.

Những nạn nhân của bạo lực gia đình được cấp TRP, nếu chưa có bảo hiểm sức khỏe dù của tư hay công, cũng sẽ được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe thông qua chương trình của Liên Bang Canada’s Interim Federal Health Program. Người có TRP còn hạn ít nhất 180 ngày có thể xin giấy phép lao động (open work permit) không mất phí.

Trong nhiều trường hợp, các nạn nhân của bạo lực gia đình lo sợ rằng họ sẽ bị mất quyền thường trú nhân hoặc bị mất quyền nuôi con. Trước kia, người được bảo lãnh được yêu cầu phải sống cùng với người bảo lãnh trong hai năm để duy trì thường trú nhân. Năm 2017, điều kiện này đã được bãi bỏ nhằm ủng hộ việc bình đẳng giới tính và chống bạo lực gia đình.

Canada muốn ngăn chặn tình trạng người được bảo lãnh phải tiếp tục sống trong bạo hành để duy trì thường trú nhân. Tuy nhiên, việc người nước ngoài kết hôn với công dân hoặc thường trú Canada để nhập cảnh Canada và trở thành thường trú nhân là vi phạm pháp luật.

Nếu bạn đang chịu cảnh bạo hành, hãy yêu cầu trợ giúp bằng cách gọi:

  • 911 hoặc cảnh sát địa phương nơi bạn đang sinh sống trong trường hợp khẩn cấp
  • Gọi 1-888-242-210 để liên hệ với Chính phủ Canada về tình trạng cư trú của bạn.
Hãy nhớ rằng: Ở Canada, bạo hành là không được dung thứ. Bạn không cần phải chịu đựng tình trạng này.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan