Các đảng đối lập, chính phủ liên bang đàm phán về dự luật hỗ trợ đại dịch

Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa chính phủ và các đảng đối lập để xúc tiến luật đề xuất nhằm mở rộng hỗ trợ tài chính cho người lao động và các doanh nghiệp vẫn đang phải vật lộn với các tác động kinh tế của đại dịch.

Bill C-2 đã được giới thiệu vào tuần trước ở Hạ nghị viện. Lãnh đạo Hạ viện Mark Holland tin rằng nó sẽ được thông qua trước khi các nghị sĩ nghỉ lễ chỉ trong hơn hai tuần nữa. Nhưng vẫn chưa có ủy ban thường trực nào được thành lập để xem xét C-2 – hay ba dự luật khác mà chính phủ muốn thông qua trước kỳ nghỉ đông. Và thời gian sắp hết.

Các nguồn tin tiết lộ với CBC News rằng lãnh đạo nhà của các bên đã họp thường xuyên để thảo luận. Họ nói: có hai lựa chọn để thông qua C-2 tại hạ nghị viện càng nhanh càng tốt.

Đầu tiên là sử dụng một ủy ban lập pháp để xem xét gói trợ cấp, đảm bảo rằng các công ty và người lao động cần hỗ trợ sẽ tiếp tục nhận được gói trợ cấp đó. Lựa chọn còn lại là đưa ra một đề nghị để chuyển trực tiếp dự luật tới ủy ban toàn thể (committee of the whole) – một thủ tục bỏ qua hoàn toàn việc xem xét của ủy ban. Không rõ tùy chọn nào đang được ưu tiên.

Rất hiếm để các dự luật được chuyển đến một ủy ban toàn thể. Nó có thể được thực hiện bởi sự đồng ý nhất trí của Hạ nghị viện – điều này đôi khi xảy ra khi một dự luật phải được thông qua trong thời gian ngắn. Trong trường hợp không có sự đồng ý nhất trí, chính phủ có thể đưa ra thông báo trước 48 giờ về một đề nghị đươc chuyển tới ủy ban toàn thể; đề nghị vẫn sẽ được tranh luận và biểu quyết.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan