Các cử tri Canada có khả năng đối mặt với sự can thiệp mạng từ nước ngoài trong cuộc bầu cử tiếp theo

Cơ quan gián điệp mạng của Canada cảnh báo: Các cử tri Canada có khả năng phải đối mặt với một số hình thức can thiệp mạng từ nước ngoài trước và trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo,, bao gồm cả thông tin sai lệch về gian lận cử tri.

Tuy nhiên, theo Cơ quan An ninh Truyền thông (CSE), sự can thiệp đó khó có thể đạt tới quy mô và ảnh hưởng như đã thấy ở Hoa Kỳ. 

Bản báo cáo cho biết: “Chúng tôi đánh giá rằng ngày càng nhiều các tác nhân đe dọa có công cụ mạng, năng lực tổ chức và hiểu biết nâng cao về bối cảnh chính trị của Canada để chỉ đạo hoạt động mạng chống lại các cuộc bầu cử liên bang trong tương lai, nếu họ có ý định chiến lược”

Mặc dù vẫn chưa có lời kêu gọi bầu cử chính thức nào, nhưng các đảng phái liên bang dường như đang ở chế độ trước bầu cử. Các chuyên gia của Quốc hội suy đoán rằng văn bản sẽ đc đưa ra vào tháng Tám.

Nếu vậy, CSE cho biết các tác nhân đe dọa mạng có thể sẽ cố gắng tận dụng những thay đổi liên quan đến COVID-19. Ví dụ, những người muốn can thiệp có thể tập trung vào sự gia tăng dự kiến trong các phiếu bầu qua thư.

Theo CSE, các nhóm và cá nhân có quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran đã tiến hành hầu hết các hoạt động đe dọa mạng nhằm chống lại các tiến trình dân chủ trên toàn thế giới.

Cơ quan này cho biết: tác nhân nước ngoài thường can thiệp vào các cuộc bầu cử vì họ muốn gây nghi ngờ về tính hợp pháp của quá trình bầu cử, làm suy yếu lòng tin đối với các nhà lãnh đạo, thúc đẩy các lợi ích kinh tế, hoặc quân sự đối ngoại và tạo ra sự chia rẽ trong các liên minh quốc tế.

CSE cho biết với hệ thống bỏ phiếu dựa trên giấy tờ của Canada, không có khả năng thông tin nhạy cảm được tổ chức Bầu cử Canada nắm giữ bị xâm phạm bởi các tác nhân đe dọa mạng.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English