Các chủ doanh nghiệp có thể đăng ký để nhận các bộ xét nghiệm nhanh miễn phí

Chương trình Sàng lọc Kháng nguyên Tỉnh (PASP) cung cấp các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho các cộng đồng, tổ chức và nơi làm việc có nguy cơ cao. Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và đăng ký ở trang web chính phủ: covid-19.ontario.ca/get-free-rapid-tests.  

Chương trình dành cho tất cả các tổ chức được phép mở cửa theo các biện pháp y tế công cộng hiện hành, và cũng yêu cầu mọi người phải có mặt tại chỗ. Bất kỳ tổ chức nào được ủy quyền thử nghiệm thông qua chính sách vắc xin của tỉnh như Chỉ thị 6 (PDF) cũng đủ điều kiện.

Những điều bạn cần biết trước khi nộp đơn

Xét nghiệm kháng nguyên nhanh là một phương pháp sàng lọc bổ sung có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở nơi làm việc và các cơ sở có nguy cơ cao khác. Các tổ chức có thể chọn để nhân viên kiểm tra tại chỗ hoặc để họ tự lấy gạc tại nhà trước khi đến nơi làm việc. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng đưa ra kết quả sau khoảng 15 phút và không yêu cầu chuyển đến phòng thí nghiệm. Thử nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện ít nhất một lần mỗi tuần và tối đa 2-3 lần mỗi tuần.

Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh được cung cấp thông qua Chương trình Sàng lọc Kháng nguyên của Tỉnh có sẵn để sử dụng cho nhân viên và các nhóm được xác định khác (ví dụ: bệnh nhân, người chăm sóc thiết yếu, học sinh sau trung học), nhưng không được sử dụng để sàng lọc khách hàng hoặc công chúng .

Yêu cầu chương trình

Các tổ chức tham gia PASP phải:

  • đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chương trình
  • xem lại hướng dẫn kiểm tra (PDF) và tài liệu đào tạo
  • thông báo cho Đơn vị Y tế Công cộng địa phương của họ trước khi chương trình thử nghiệm của bạn bắt đầu
  • đặt hàng bộ dụng cụ thử nghiệm miễn phí của họ từ đối tác phân phối chịu trách nhiệm về lĩnh vực của họ
  • báo cáo dữ liệu thử nghiệm không xác định danh tính cho tỉnh mỗi tuần
  • xử lý và vứt bỏ bộ dụng cụ thử nghiệm đã qua sử dụng đúng cách

Để đăng ký tham gia chương trình này, đăng ký tại  covid-19.ontario.ca/get-free-rapid-tests

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan