Các bệnh viện Canada chi 23.000 đô la cho một bệnh nhân COVID-19

Theo dữ liệu mới của Viện Thông tin Y tế Canada, chi phí trung bình cho mỗi lần nhập viện của một bệnh nhân COVID-19 ở Canada là 23.000 CAD.

Số tiền đó được áp dụng cho cả bệnh nhân tại ICU và không phải ICU. COn số này cao hơn gấp ba lần so với chi phí trung bình cho một người nhập viện vì đau tim, cỡ 8.000 đô la, và gần như chi phí nhập viện cho một bệnh nhân ghép thận, 27.000 đô la.

Theo dữ liệu, gần 1 tỷ đô la chi cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện không bao gồm các trường hợp nhập viện ở Quebec.

Dữ liệu cho thấy những người Canada nhập viện với COVID-19 trung bình phải nằm viện trong 15 ngày. Ngược lại, thời gian nằm viện trung bình của một bệnh nhân bị viêm phổi là bảy ngày.

Bệnh nhân COVID-19 có xu hướng bệnh nặng hơn và thời gian nằm viện lâu hơn. Dữ liệu củng cố rằng vi-rút có thể gây ra một căn bệnh nghiêm trọng chứ không chỉ đơn giản là một bệnh cúm nặng. Gần 1 trong 4 bệnh nhân COVID-19 nhập viện được đưa vào ICU và 1/5 tử vong tại ICU. 

Trung bình, chi phí cho một bệnh nhân COVID-19 nhập ICU là $ 55,000. Đối với bệnh nhân COVID-19 không phải nhập ICU, chi phí là 15.000 đô la. Trong khi đó, một bệnh nhân viêm phổi nhập ICU tốn 22.000 đô la, một bệnh nhân đau tim ở ICU tốn 8.400 đô la và một bệnh nhân bị cúm tốn 4.959 đô la.

Phần lớn chi tiêu của bệnh viện dành cho lương nhân viên và dụng cụ y tế.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English