British Columbia lập kế hoạch ‘các biện pháp an toàn nâng cao’ để trở lại học trực tiếp cho lớp mẫu giáo tới lớp 12

Chính phủ tỉnh B.C hiện đang lên kế hoạch cho việc tiếp tục học trực tiếp khi học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) trở lại lớp học vào năm mới với các biện pháp an toàn được tăng cường.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với y tế cộng đồng trong những ngày nghỉ lễ để hướng dẫn cụ thể cho các trường học trước khi học sinh và nhân viên trở lại trường học vào tháng Giêng.

Ban chỉ đạo K-12 của tỉnh đã họp vào tuần trước và một lần nữa vào thứ Hai để thảo luận về các biện pháp mới. Ủy ban dự kiến sẽ họp lại vào thứ Tư với mục tiêu hoàn thiện các biện pháp an toàn được nâng cao cho các trường học.

Một số khu vực pháp lý, bao gồm Manitoba và Quebec, đang hoãn tới trường cho đến ngày 10 tháng 1.

Các biện pháp an toàn mới dự kiến sẽ được thông báo cho các khu trường học, cơ quan quản lý trường học độc lập và công chúng trong tuần này, trước khi trở lại lớp học.

Tỉnh đã cam kết cung cấp các bài kiểm tra nhanh cho hệ thống trường học, nhưng chúng sẽ không có sẵn cho tới từ giữa đến cuối tháng Giêng.

Một số bài kiểm tra này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc học trực tiếp liên tục cho học sinh và nhân viên K-12, với 500.000 bộ dành cho K-12 sẽ được triển khai khi cần thiết.

Sẽ không có bất kỳ điều khoản đặc biệt nào để ưu tiên nhân viên nhà trường tiêm vắc-xin.

Tỉnh sẽ cung cấp thông tin cập nhật đầy đủ về việc triển khai mũi tăng cường và liều lượng được thực hiện vào thứ Tư, bao gồm bất kỳ cuộc hẹn nào chưa được đặt trước.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan