Bộ trưởng Nhập Cư cung cấp thông tin cập nhật về hệ thống nhập cư của Canada

Bộ trưởng Nhập cư Canada, Sean Fraser, đã phát biểu tại Vancouver hôm nay về công việc đang diễn ra của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhằm giảm lượng hồ sơ tồn đọng, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Như một biện pháp trước mắt, IRCC đã thông báo rằng họ sẽ thuê tới 1.250 nhân viên mới vào cuối mùa thu để tăng tốc quá trình xử lý và giảm công việc tồn đọng, đồng thời nỗ lực làm cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn trong dài hạn. IRCC cho biết những nhân viên mới sẽ giảm thời gian chờ đợi và cho phép các đơn mới mới được xử lý ở mức trước đại dịch, bao gồm cả tiêu chuẩn dịch vụ là sáu tháng đối với các chương trình Express Entry.

Các con số kỷ lục từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022

IRCC đã chào đón 405.0000 thường trú nhân mới đến Canada vào năm 2021, với mục tiêu năm 2022 là 431.000 dựa trên Immigration Levels Plan. Cho đến nay vào năm 2022, 275.000 thường trú nhân mới đã đến từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 7. Trong cùng kỳ, 349.000 giấy phép lao động mới đã được cấp, bao gồm 220.000 giấy phép lao động mở (OWP).

Số lượng giấy phép du học cũng tăng lên, với 360.000 giấy phép được hoàn tất cho đến nay vào năm 2022. Con số này tăng 31% so với tổng số giấy phép du học được cấp so với cùng kỳ năm 2021.

IRCC sẽ công bố dữ liệu tồn đọng hàng tháng

IRCC cho biết việc chậm trễ ngày càng trầm trọng hơn do phản ứng của Canada đối với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và cập nhật công nghệ cũ để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Họ báo cáo rằng vào cuối tháng 7, khoảng 54% đơn trong hệ thống đã ở đó lâu hơn tiêu chuẩn dịch vụ. IRCC cho biết họ hiện đang nhắm đến việc xử lý 80% các đơn mới theo các tiêu chuẩn dịch vụ của họ.

Để thừa nhận việc tồn đọng, IRCC thông báo rằng họ sẽ công bố dữ liệu hàng tháng trên trang web của họ và sẽ chia sẻ thêm thông tin trong những tuần tới về các biện pháp bổ sung đang được thực hiện để cải thiện hệ thống hiện tại.

Tình trạng tồn đọng của IRCC đã tăng gần gấp ba lần trong thời kỳ đại dịch. Dữ liệu IRCC mới nhất cho thấy lượng hồ sơ tồn đọng ở mức gần 2,7 triệu người nộp đơn vào giữa tháng Bảy. Tuy nhiên, dữ liệu được IRCC công bố ngày hôm nay cho thấy lượng hồ sơ tồn đọng đã giảm xuống còn khoảng 2,4 triệu người nộp đơn tính đến ngày 31 tháng 7.

Các đơn được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ của IRCC không được coi là một phần của số trường hợp tồn đọng. Chỉ các đơn không được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ mới được tính vào tồn đọng.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan