Biên giới Canada-Hoa Kỳ tiếp tục đóng cho đến ngày 21 tháng 7

Bộ trưởng an toàn công cộng Bill BLair thông báo rằng: Biên giới Canada-Hoa Kỳ sẽ vẫn đóng cửa trong ít nhất một tháng nữa do đại dịch COVID-19.

Trong tuyên bố, bộ trưởng Blair nói thêm rằng “chính phủ đang lên kế hoạch cho phép những người Canada được tiêm phòng đầy đủ, thường trú nhân và những người khác hiện được phép nhập cảnh vào Canada.”

Thông tin chi tiết sẽ đến vào ngày 21 tháng 6.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English