Bắt đầu mở nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê chỗ thương mại, số tiền xin trợ cấp CERB đã chạm mốc $ 40.33 tỷ

Hỗ trợ chủ chốt của liên bang cho những người Canada bị mất việc, hoặc bị giảm phần lớn thu nhập do COVID-19 đã chi trả hơn $40 tỷ cho các hỗ trợ khẩn cấp.

Vào thứ Hai, chính phủ công bố số tiền chi trả cho trợ cấp Canada Emergency Response Benefit (CERB) đã chạm mốc $40.33 tỷ, cho 8.21 triệu đơn. Con số này vượt hơn với mức hỗ trợ đã đề ra trước đó là $35 tỷ.

Tuy nhiên, hàng tỷ đô có thể được thu lại vào năm tới, khi chính phủ đánh thuế thu nhập và lấy lại các khoản trợ cấp được trả không đúng

Các chi tiết được đưa ra cùng ngày với hôm chính phủ liên bang mở nhận đơn của chương trình hỗ trợ tiền thuê chỗ thương mại. Thủ tướng Justin Trudeau trước đó nhắc lại lời kêu gọi các chủ cho thuê nộp đơn tham gia chương trình này.

Chủ cho thuê với lên tới 10 người thuê chỗ đủ điều kiện, tại những nơi như Vùng Đại Tây Dương Canada, British Columbia, Alberta hay Quebec có thể nộp đơn trực tuyến vào thứ Hai.

Các chủ cho thuê tại Manitoba, Saskatchewan, Ontario và những vùng lãnh thổ liên bang sẽ có thể nộp đơn tham gia chương trình vào thứ Ba 26/5. Trong khi đó, những chủ cho thuê lơn với nhiều hơn 10 người thuê hợp lệ có thể nộp đơn sau đó trong tuần.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan