Bất chấp đại dịch, Thành phố Ottawa đã kết thúc năm 2021 với thặng dư 52 triệu đô la

Nhóm tài chính của Thành phố Ottawa đã chốt sổ năm 2021 và, mặc dù đã chi hàng trăm triệu cho chi phí đại dịch, thành phố này vẫn kết thúc năm với thặng dư 52 triệu đô la.

Thành phố này đã ghi nhận 353,7 triệu đô la chi phí và  doanh thu bị mất vào năm ngoái do COVID-19, nhưng hầu như tất cả số tiền lớn đó đều do chính quyền tỉnh và liên bang chi trả. Thành phố cũng còn hơn 40 triệu đô la tài trợ để dự phòng sử dụng trong năm ngân sách hiện tại.

Chi phí lớn nhất năm 2021 là 133 triệu đô la cho cơ quan vận chuyển OC Transpo, với số lượng hành khách và giá vé bị mất. Ottawa Public Health đã chứng kiến ​​chi phí tăng lên 83,7 triệu đô la, trong khi bộ phận điều hành các trung tâm nghỉ ngơi và các dịch vụ xã hội khác cũng cần 72 triệu đô la.

Mặc dù số lượng hành khách giảm, cơ quan vận chuyển cũng đã kết thúc năm với thặng dư 15 triệu đô la vì nó đã chi ít hơn cho phí bồi thường vì tuyển dụng việc làm. OC Transpo cũng giữ lại một số khoản thanh toán hàng tháng từ Rideau Transit Maintenance. Số tiền thặng dư đó bây giờ quay trở lại quỹ dự trữ cho phương tiện công cộng.

Trong khi đó, bộ phận công cộng thặng dư 17,8 triệu đô. Ví dụ, bộ đã chi ít hơn 3 triệu đô la so với dự kiến ​​cho việc bảo trì mùa đông vì năm nay có ít bão hơn, dẫn đến số tiền cho đội dọn tuyết và muối rải đường ít hơn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan