Bão Elsa mang mưa to, mất điện đến khu Đại Tây Dương

Điện đã được khôi phục tại hàng nghìn ngôi nhà trên khắp khu ĐTD sau khi mưa và gió lớn từ hậu bão nhiệt đới Elsa đi qua khu vực này, gây mất điện trên diện rộng.

Nova Scotia Power đã khôi phục điện cho khoảng 1.200 khách hàng vào chiều thứ Bảy, giảm so với gần 18.000 khách hàng trên toàn tỉnh ban đầu bị mất điện. Các vụ mất điện nhỏ hơn đã được báo cáo ở khu vực Charlottetown của Prince Edward Island cũng như khu vực Moncton và Fredericton ở New Brunswick.

Cơ quan Môi trường Canada đã dự báo lượng mưa từ 50 đến 100 mm vào thứ Bảy ở miền trung và miền nam New Brunswick.

Miền Tây P.E.I. cũng được dự đoán có nhiều mưa. 

Tuần này, Elsa đã đi từ phía nam, dọc theo biển phía đông trước khi vào khu vực ĐTD vào đêm thứ Sáu. Bão gây ra gió và mưa lớn dẫn đến lũ lụt.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan