Dr. Khoi Nguyen

Dr. Khoi holds a Science Degree from the University of Toronto and received his medical degree in 1988. He is currently seeing patients at his private family medicine practice. In 2010, he received the Canada’s Citizenship Award for his numerous contributions to the community.

Hãy Để Con Học Cách Độc Lập

Hẳn rằng cha mẹ nào cũng mong muốn con mình thành công. Trong xã hội hiện đại, các chỉ số như IQ và EQ được phổ biến rộng rãi nhằm đo lường...

Canada’s New Food Guide

Năm mới, điều ước mới và một hướng dẫn thực phẩm mới từ Chính phủ Canada. “Eat well. Live well. Healthy eating is more than the foods you eat.” (Ăn khỏe. Sống...

Sự Thật Về Cholesterol

Trong nhịp sống hiện đại, hối hả, không đảm bảo về dinh dưỡng, ít vận động, có rất nhiều người mắc phải một căn bệnh vô cùng phổ biến, đó là cholesterol cao, ngay từ tuổi...

More Articles

Discover

This content is also available in: English