Anh tìm cách thay đổi luật để cấm nguồn cung cấp y tế từ Tân Cương của Trung Quốc

Anh đã đề xuất thay đổi luật cấm mua vật tư y tế được sản xuất tại vùng Tân Cương của Trung Quốc, sau áp lực từ các nhóm nhân quyền về việc Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ.

Hôm thứ Sáu, chính phủ Anh cho biết họ đã đưa ra một bản sửa đổi đối với Dự luật Y tế và Chăm sóc Xã hội nhằm xóa bỏ việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ trong Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) bị “ô nhiễm bởi chế độ nô lệ và buôn người”.

Bản sửa đổi không đề cập cụ thể đến Tân Cương nhưng sẽ giúp đảm bảo NHS không mua hoặc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất bởi hoặc liên quan đến bất kỳ loại lao động nô lệ nào.

Có nghĩa là các quy định có thể được thiết lập để đưa ra các bước NHS cần thực hiện để đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp riêng lẻ, và cơ sở để loại trừ họ khỏi quy trình đấu thầu.

Sửa đổi của chính phủ theo sau một sửa đổi tương tự do các nhà lập pháp ở thượng viện đề xuất.

Hạ viện sẽ xem xét các sửa đổi từ thứ Hai.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan