Alberta hỗ trợ 340 triệu đô la cho các chủ trang trại sau mùa hè hạn hán

Sau một mùa hè cực kỳ khô hạn, chính phủ Alberta sẽ cung cấp một chương trình hỗ trợ trị giá 340 triệu đô la cho các chủ trang trại trong tỉnh. Sáng kiến Hỗ trợ Thức ăn Chăn nuôi Canada-Alberta năm 2021 (AFSC) sẽ giúp trang trải chi phí tiếp cận thức ăn và nguồn nước cho đàn gia súc cái sinh sản. Người chăn nuôi có thể đăng ký với số tiền lên đến 200 đô la cho mỗi con.

Chính phủ cho biết các khoản thanh toán sẽ được nhận ngay sau khi nhận được đơn đăng ký. Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận và xử lý, những chủ trang trại đăng ký nhận đặt cọc trực tiếp sẽ nhận được khoản thanh toán vào cuối tháng.

Những người nộp đơn cũng có thể nhận được khoản thanh toán thứ hai lên tới $ 106 mỗi con động vật theo phương pháp tiếp cận phụ thuộc vào “nhu cầu thức ăn”, dành cho các nhà sản xuất “đã trải qua chi phí bất thường do hạn hán.”

Gia súc và bò rừng sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán ban đầu là $ 94 / con và khoản thanh toán thứ cấp là $ 106 / con.

Các điều khoản và điều kiện của chương trình có thể được tìm thấy trên trang web AFSC.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English