Alberta công bố 3 giai đoạn triển khai chương trình giảng dạy 

Alberta dự kiến ​​sẽ triển khai toàn bộ chương trình giảng dạy K-6 (từ mẫu giáo tới lớp 6) mới vào tháng 9 năm 2024, nhưng những người ủng hộ giáo viên và học sinh vẫn nói rằng việc triển khai là quá gấp rút khi giai đoạn đầu tiên dự kiến ​​vào mùa thu này.

Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Adriana LaGrange thông báo tỉnh sẽ áp dụng chương trình giảng dạy tiếng Anh và toán mới cho học sinh K-3 và môn thể chất cho tất cả học sinh K-6, nhưng đã trì hoãn mọi thứ khác.

Vào thứ Tư, tỉnh đã công bố phần còn lại của tiến trình thời gian:

 Văn học và Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh ( English Language Arts and Literature): Lớp 4 đến lớp 6 vào tháng 9 năm 2023

 Toán (Math): Lớp 4 đến lớp 6 vào tháng 9 năm 2023

 Khoa học (Science): K-3 vào tháng 9 năm 2023; lớp 4 đến lớp 6 vào tháng 9 năm 2024

 Khoa học xã hội (Social studies): K-6 vào tháng 9 năm 2024

 Mỹ thuật (Fine arts): K-3 tháng 9 năm 2023; lớp 4 đến lớp 6 vào tháng 9 năm 2024

 Tiếng Pháp: K-3 vào tháng 9 năm 2023; lớp 4 đến lớp 6 vào tháng 9 năm 2024

Trong năm 2022-23, tỉnh cũng đang đầu tư 59 triệu đô la vào các nguồn tài nguyên giảng dạy và học tập chuyên môn của giáo viên để đảm bảo các nhà giáo dục và học sinh được chuẩn bị cho chương trình giảng dạy cập nhật.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan