Ai được hưởng cứu trợ khẩn cấp CERB $2000/tháng và cách thức đăng ký

Để đối phó với đại dịch coronavirus dẫn đến tình trạng nhiều người dân bị mất việc và khủng hoảng về tài chính, chính phủ Canada đã ra gói cứu trợ khẩn cấp cho người dân dưới chương trình CERB.

Gói Cứu trợ khẩn cấp CERB từ chính phủ Canada sẽ hỗ trợ người dân Canada bao gồm du học sinh đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với số tiền hỗ trợ $2000/tháng cho tối đa 16 tuần.

Chương trình sẽ bắt đầu mở nhận hồ sơ vào ngày 6/4, với hướng dẫn chi tiết được đăng tại website của Cục Thuế Canada CRA. Theo đó, những đối tượng có thể đăng ký nhận gói trợ cấp này bao gồm:

 • Những người đang sinh sống tại Canada, từ 15 tuổi trở lên, có số an sinh xã hội –SIN – hợp lệ 
 • Bị ngừng việc bởi ảnh hưởng của Covid-19 và không phải tự ý muốn nghĩ việc.
 • Không có thu nhập trong vòng ít nhất 14 ngày liên tục trong giai đoạn 4 tuần đầu. 
 • Có thu nhập tối thiểu $5000 trong năm 2019 hoặc trong vòng 12 tháng qua. Bao gồm lao động được tuyển dụng, tự kinh doanh – self employed, không phân biệt du học sinh, lao động nước ngoài, thường trú dân hay công dân Canada. 
 • Thu nhập tối thiểu $5000 theo yêu cầu có thể đến từ bất kỳ hoặc kết hợp các nguồn từ: việc làm; tự kinh doanh-self-employed; hay tiền nghĩ sanh hay chăm sóc con 
 • Hỗ trợ này chỉ dành cho những người đã bị ngưng việc và không có thu nhập từ việc làm hay từ kinh doanh self-employed vì lý do đại dịch COVID-19. Nếu bạn vẫn còn đi làm sẽ không được nhận hỗ trợ này.
 • Những người bị ngừng việc bao gồm bị sa thải; đang bị quarantine hay bị bệnh vì Covid-19; không thể đi làm vì phải chăm sóc người thân bị quarantine vì bệnh COVID-19; hoặc không thể đi làm vì phải chăm sóc con cái hay người lệ thuộc khác vì trường học hay cơ sở chăm sóc bị đóng cửa do COVID-19.
 • Trợ cấp trị giá $2000/tháng trong thời gian tối đa 4 tháng và sẽ tính ngược lại bắt đầu từ 15 Tháng 3, 2020. Khoản trợ cấp này được tính như thu nhập chịu thuế của năm 2020. 
 • Sau khi nộp đơn, bạn có thể nhận được tiền trong vòng 3 ngày làm việc nếu đã đăng ký nhận tiền trực tiếp vào tài khoản, hoặc trong vòng 10 ngày làm việc nếu đã chưa đăng ký nhận tiền trực tiếp.
 • Nếu tình tạng của bạn vẫn tiếp tục bị ngừng việc và không có thu nhập, bạn có thể tiếp tục nợp đơn xin hỗ trợ cho mỗi giai đoạn 4 tuần, và tối đa được hỗ trợ là 16 tuần .
CÁCH ĐĂNG KÝ THẾ NÀO?

Bạn có thể đăng ký thông qua online từ:

 • tài khoản với CRA-Canada Revenue Agency
 • qua tài khoản My Service Canada 
 • hoặc qua điện thoại theo số 1-800-959-2019. 

Trước khi gọi điện, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng số SIN và mã bưu chính postal code của địa chỉ nơi bạn đang sinh sống. 

Hệ thống sẽ mở nhận hồ sơ 21 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần trong khoảng từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng, hệ thống sẽ đóng không nhận hồ sơ để bảo trì. 

Để quá trình nộp và tiếp nhận hồ sơ được thông suốt, hệ thống sẽ chia ngày để tiếp nhận hồ sơ theo tháng sinh của đương đơn, cụ thể:

Người sanh vào 

Tháng 1,2,3:ngày bắt đầu nộp là thứ 2,  ngày 6/4
Tháng 4,5,6:thứ 3,  ngày 7/4
Tháng 7,8,9:thứ 4, ngày bắt đầu 8/4
Tháng 10, 11, 12:thứ 5, ngày bắt đầu 9/4
Cuối tuần: áp dụng tất cả, không phân biệt.
SAU KHI ĐÃ NỘP ĐƠN

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được 1 lần số tiền là $2000 (tức $500 mỗi tuần) cho giai đoạn 4 tuần, tính từ giai đoạn  15 Tháng 3, 2020.

Nếu tình trạng bạn tiếp tục không thay đổi, bạn có thể tiếp tục đăng ký xin hỗ trợ cho 4-tuần tiếp theo, và sẽ xin được tối đa 16 tuần. 

Và như vậy mỗi 4 tuần bạn sẽ tiếp tục đăng ký nộp đơn cho tối đa 16 tuần.

NẾU ĐANG ĂN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CÓ  NỘP XIN CERB ĐƯỢC KHÔNG?

Không. Nếu bạn có bảo hiểm thất nghiệp (EI) và đủ điều kiện nộp trợ cấp thất nghiệp trước ngày 15 Tháng 3, 2020, bạn sẽ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (không được nộp đơn xin chương trình CERB). Và bạn sẽ được hưỡng tiền trợ cấp thất nghiệp cho đến hết thời hạn nhận hỗ trợ này. Nếu sau khi đã hết hỗ trợ thất nghiệp và trước ngày 3 Tháng 10, 2020, bạn có thể sau đó nộp đơn xin trợ cấp của chương trình CERB.  

Nếu bạn có bảo hiểm thất nghiệp (EI) nhưng bị mất việc sau ngày 15 Tháng 3, 2020, thì bạn sẽ nộp đơn xin hỗ trợ từ chương trình CERB. Sau khi đã nhận hết hỗ trợ từ CERB, bạn có thể sẽ nộp đơn xin hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp (EI). Giai đoạn nhận hỗ trợ từ chương trình CERB không ảnh hưởng đến quyền  lợi từ bảo hiểm thất nghiệp của bạn.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan