44% giáo viên ở Anh dự định nghỉ việc trong vòng 5 năm

Một cuộc thăm dò cho thấy gần một nửa số giáo viên ở Anh có kế hoạch nghỉ việc trong vòng 5 năm tới.

Trong một cuộc khảo sát với 1.788 giáo viên, 1/5 (22%) cho biết họ sẽ rời đi trong vòng hai năm. Các giáo viên cho biết khối lượng công việc nặng nề của họ là một yếu tố quan trọng trong quyết định rời đi của họ. Hơn một nửa số người được hỏi (52%) cho biết khối lượng công việc là “không thể quản lý được” hoặc “không thể quản lý hầu hết thời gian”, tăng từ 35% vào năm 2021.

Đối với những người dự định rời đi trong vòng hai năm, khối lượng công việc là động lực chính đối với 65% người được hỏi, trong khi lo ngại về mức độ tin tưởng vào giáo viên từ công chúng và chính phủ cũng là một yếu tố đáng kể.

Các giáo viên cho biết các trường học gặp khó khăn trong việc lấp đầy chỗ trống, dẫn đến việc tăng gấp đôi vai trò, với 73% báo cáo rằng vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi bắt đầu đại dịch. “Mọi người rời đi và sau đó trách nhiệm của họ [được] thêm vào một vai trò khác

Hai phần ba giáo viên trung học (66%) cho biết vấn đề trống trợ giảng và nhân viên hỗ trợ đã trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 3 năm 2020.

Đối với những người đã từng nghĩ đến căng thẳng trong công việc, 2/3 cho biết họ bị căng thẳng ít nhất 60% thời gian.

Tiến sĩ Mary Bousted, tổng thư ký chung của Liên minh giáo dục quốc gia, nói rằng quá nhiều giáo viên đã rời bỏ nghề nghiệp trong khi có quá ít người mới được tuyển dụng để thay thế họ. “Điều này xảy ra ở một mức độ rất lớn bởi vì công việc được tạo ra không hấp dẫn và không bền vững. Bà cũng kêu gọi Bộ Giáo dục Anh cần phải có hành động thích hợp.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan