Có Thực Mới Vực Được Đạo

Dịch nghĩa đen: Có ăn mới đến gần với đạo, mới đạt được con đường bạn muốn tới.
Thành ngữ tương đồng trong tiếng Anh: “It’s no use preaching to a hungry man” hoặc “A hungry belly has no ears”

Lựa chọn thành ngữ tháng 6 này của chúng tôi rất phù hợp với chủ đề ẩm thực trong số này. “Thực” nghĩa là ăn, còn “đạo” ý chỉ những chủ đề tâm linh mang tính triết lý lớn lao như “đạo đức”, “đạo lý” hay “đạo” nói chung. Giả thử câu thành ngữ này không mang nghĩa đen là đạo đức hay đạo lý chăng nữa, thì nó cũng là ẩn ý của những mục tiêu lớn lao. Câu thành ngữ này lưu ý rằng để theo đuổi và kiến tạo những thành tựu lớn, con người ta trước hết phải có sức mạnh và sức khỏe thật tốt. Ăn đủ và có đủ năng lượng là điều kiện tiên quyết để đạt được bất cứ điều gì.

Tuy vậy, câu thành ngữ này cũng mang một ý nghĩa sâu xa hơn – rằng trong cuộc sống, bạn phải xử lý những vấn đề trước mắt và thực tiễn trước đã (qua ý nghĩa ẩn dụ của “thực”) trước khi bạn muốn vươn otwis bất cứ điều gì ngoài tầm với hiện tại của mình, chẳng hạn như mơ ước và mục tiêu. Điều thú vị là thông điệp của câu thành ngữ này cũng tương tự những lý thuyết của Tây phương, như Tháp nhu cầu của Maslow.

Chỉ khi những nhu cầu tâm sinh lý ở tầng thấp nhất được thỏa mãn đầy đủ thì con người mới có khả năng tiến lên những bậc nhu cầu cao hơn. Những tầng nấc này bao gồm cảm giác ổn định nhờ có thu nhập, được tuyển dụng, có tài sản và công việc. Tầng cuối cùng được định nghĩa là Tự vượt thoát, tập trung vào các nhu cầu về tinh thần và nội tại.

Trong khi câu tục ngữ tiếng Việt này nhấn mạnh nhu cầu ăn để có sức làm việc hòng đạt được mục đích, thành ngữ tiếng Anh tương đương cũng có ý rằng người đói thì phải ăn cho hết đói đã thì mới tập trung làm được điều gì khác.

This content is also available in: Tiếng Việt

Discover

Bài Liên Quan

Ontario Records Fourth Straight Day of Decline in New COVID-19 Cases Despite Overcrowded Beaches and Massive House Parties

On Tuesday morning, health officials in Ontario have reported another dip in the number of new COVID-19 cases across the province for...

CoronaVirus Pandemic: What’s Happening Now in Canada

Highlights you should know as of March 15, 2020: Prime Minister Justin Trudeau announces ‘significant’ fiscal stimulus package in the...

A Dream Comes True

Nha Khanh, who is known for her successful brand named Nha Khanh, creates designs that are elegant and romantic. Opposing her...

Growing Up Female In Canada

As we celebrate International Women’s Day on March 8, it is a good time to reflect on the lives and experiences...

Proverb – Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều.

Literal Translation: Late in the afternoon stand at the back gate, facing my mother’s country, my heart aches many times.English...

Vietnamese style cold rolls

Marion Grasby is a Thai-Australian cook and founder of the Marion’s Kitchen Food Company. Marion has become well loved through her popular...

Kitchen Designs Inspired by Food

About Caesarstone Founded in 1987, Caesarstone manufactures high quality engineered quartz surfaces, which are used in both residential   and   commercial   buildings   as   countertops,...

This content is also available in: Tiếng Việt