Có Thực Mới Vực Được Đạo

Dịch nghĩa đen: Có ăn mới đến gần với đạo, mới đạt được con đường bạn muốn tới.
Thành ngữ tương đồng trong tiếng Anh: “It’s no use preaching to a hungry man” hoặc “A hungry belly has no ears”

Lựa chọn thành ngữ tháng 6 này của chúng tôi rất phù hợp với chủ đề ẩm thực trong số này. “Thực” nghĩa là ăn, còn “đạo” ý chỉ những chủ đề tâm linh mang tính triết lý lớn lao như “đạo đức”, “đạo lý” hay “đạo” nói chung. Giả thử câu thành ngữ này không mang nghĩa đen là đạo đức hay đạo lý chăng nữa, thì nó cũng là ẩn ý của những mục tiêu lớn lao. Câu thành ngữ này lưu ý rằng để theo đuổi và kiến tạo những thành tựu lớn, con người ta trước hết phải có sức mạnh và sức khỏe thật tốt. Ăn đủ và có đủ năng lượng là điều kiện tiên quyết để đạt được bất cứ điều gì.

Tuy vậy, câu thành ngữ này cũng mang một ý nghĩa sâu xa hơn – rằng trong cuộc sống, bạn phải xử lý những vấn đề trước mắt và thực tiễn trước đã (qua ý nghĩa ẩn dụ của “thực”) trước khi bạn muốn vươn otwis bất cứ điều gì ngoài tầm với hiện tại của mình, chẳng hạn như mơ ước và mục tiêu. Điều thú vị là thông điệp của câu thành ngữ này cũng tương tự những lý thuyết của Tây phương, như Tháp nhu cầu của Maslow.

Chỉ khi những nhu cầu tâm sinh lý ở tầng thấp nhất được thỏa mãn đầy đủ thì con người mới có khả năng tiến lên những bậc nhu cầu cao hơn. Những tầng nấc này bao gồm cảm giác ổn định nhờ có thu nhập, được tuyển dụng, có tài sản và công việc. Tầng cuối cùng được định nghĩa là Tự vượt thoát, tập trung vào các nhu cầu về tinh thần và nội tại.

Trong khi câu tục ngữ tiếng Việt này nhấn mạnh nhu cầu ăn để có sức làm việc hòng đạt được mục đích, thành ngữ tiếng Anh tương đương cũng có ý rằng người đói thì phải ăn cho hết đói đã thì mới tập trung làm được điều gì khác.

This content is also available in: Tiếng Việt

Discover

Bài Liên Quan

After Posting Record $381 Billion Deficit, Liberal Government to Spend $100 Billion on Post-Pandemic Economic Recovery

In a long-awaited economic statement, tabled today, Finance Minister Chrystia Freeland said the government's immediate priority is to do "whatever it takes"...

Next Year’s Increase in CPP Premiums Will Affect Some Workers More Severely Due to Pandemic

On January 1, Canada Pension Fund (CPP) contributions will rise again - more than what was originally planned. This is largely due...

Proverb – Ta Về Ta Tắm Ao Ta, Dù Trong Dù Đục Ao Nhà Vẫn Hơn.

Literal Translation:      I return home and bathe in my own pond,      Regardless of whether it...

Celebrating Canada 150

The making of Canada in Charlottetown, PEI 2017 is a very special year as Canada will celebrate its...

A Long-Standing Hotel In Saigon

Founded in 1996 on Tran Binh Trong Street, Equatorial Hotel was one of the very first international standard hotels in Saigon at that...

The Quintessence Of Quang’s Cuisine

Quang Nam is a popular tourist destination of Vietnam with many famous and notable landmarks such as Hoi An, My Son...

The quest to find Vietnam’s Silk Queen Lanh My A

Back in the 50s of the last century, there would be no one throughout Six Provinces of Southern Vietnam that had not...

This content is also available in: Tiếng Việt